Bouwbegeleiding

BTA is op de hoogte van de actuele regelgeving en geeft advies op het gebied van brandveiligheid. BTA kan het bouwproces hierin vanaf het begin begeleiden.

Door jarenlange ervaring en gedegen kennis van regelgeving komt BTA steeds tot een juiste aanpak.

Door toepassen van...

- Regelgeving in het kader van het Bouwbesluit;
- Woningwet;
- Plaatselijke bouwverordening;
- Gemeentelijke beleidsniveaus;
- Praktijkrichtlijnen en NEN Normen

...zorgt BTA voor een transparant traject!