Brandveiligheid & milieu

Brandveiligheid in relatie met het milieu wordt steeds vaker een struikelblok bij de ontwikkeling van bestaande en nieuwbouwlocaties. Door een gedegen vooronderzoek kan men voorkomen dat plannen in een later stadium vertraging oplopen door onvoorziene omstandigheden.

BTA verzorgt:
- Adviseren in het kader van milieuproblematiek en brandveiligheid;
- Gedegen vooronderzoek m.b.t. milieuaspecten zodat planning en bouwvoortgang geborgd worden.