Gebruiksvergunning

De overheid vereist een gebruiksvergunning om te kunnen toetsen of gebouwen brandveilig worden gebruikt. Zowel voor nieuwe als bestaande gebouwen dient u in het bezit te zijn van deze vergunning. Zodra het gebouw voldoet aan de in de bouwverordening(gebruiksbesluit) gestelde criteria, dient u een gebruiksvergunning aan te vragen bij de gemeente. De gemeente toetst het gebouw op brandveiligheid en verstrekt vervolgens de vergunning. Bij deze procedure kunt u de hulp van BTA inschakelen.

BTA verzorgt:
- Adviseren en ondersteunen van gemeenten en bedrijven;
- Het uitvoeren van de procedure gebruiksvergunning;
- Advies en ondersteuning bij de procedure gebruiksvergunning.