Installaties

Zodra duidelijk is aan welke wettelijke eisen uw gebouw moet voldoen, weet u welke installaties nodig zijn om het gebouw brandveilig te maken. BTA is gespecialiceerd op het gebied van aanschaf en installatie van de juiste producten. We kunnen ook begeleiden en adviseren in dit vaak ondoorgrondelijke proces.

BTA verzorgt:
- Advies geven over de juiste veiligheids- en installatievoorzieningen
- Begeleiden en sturen van de installatie-aanvragen.