Gelijkwaardigheid

De overheid stelt strenge eisen aan de brandveiligheid van gebouwen. Nieuwe plannen zijn al snel in strijd met de voorwaarden in het Bouwbesluit. In dat geval zult u moeten aantonen dat de brandveiligheid gelijkwaardig is aan de wettelijk gestelde eisen. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van een vuurlastberekening. BTA kan u hierbij ondersteunen.

BTA verzorgt:
- Ondersteuning bij aantonen gelijkwaardigheid;
- Toepassen concept 'Beheersbaarheid van brand' (zg. vuurlastberekening);
- Adviseren over grotere brandcompartimenten.